czwartek, 12 marca 2009

Przedszkole i Szkoła Chrześcijańska w trójmieście!

Miło mi donieść o zbliżającej się drugiej konferencji nt. przedszkola i szkoły chrześcijańskiej w trójmieście:

Jesteśmy grupą rodziców. Naszym pragnieniem jest stworzenie szkoły która będzie opierała się na mocnych chrześcijańskich fundamentach i która zapewni dzieciom edukację na wysokim poziomie oraz rozwój moralny oparty na Bożych wartościach.

Chcemy, aby nasze dzieci przebywały (uczyły się…) w otoczeniu miejscu, które gwarantować będzie bezpieczny, harmonijny rozwój we wszystkich sferach: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i artystycznym.

ZACHĘCAMY CIĘ BYŚ:

o zaangażował się w projekt stworzenia chrześcijańskiej placówki
o modlił się o przedszkole i szkołę
o zachęcił innych rodziców do zainteresowania się chrześcijańską edukacją

Szkoła ma być projektem ponadenominacyjnym, którym chcemy SŁUŻYĆ każdej chrześcijańskiej rodzinie i społeczności.

Kontakt:

Beata Szulc, Kasia Śliwa – Tel.00695640509
Mail: nowy: szkola@eimg.pl; beata@eimg.pl

SPOTKANIE

Wszystkie osoby zainteresowane powstaniem chrześcijańskiej szkoły oraz przedszkola, zarówno nauczycieli, rodziców jak i każdego, kto chciałby włączyć się do pracy SERDECZNIE ZAPRASZAMY na spotkanie z Jackiem Weiglem – dyrektorem Chrześcijańskiej Szkoły i Przedszkola „Samuel” w Warszawie i Mary Dunlop - dydaktykiem w szkołach chrześcijańskich którzy podzielą się swoimi doświadczeniami tworzenia oraz pracy w szkole chrześcijańskiej. Opowiedzą również o celach i zasadach edukacji chrześcijańskiej.

Będzie również czas na rozmowę o planach założenia szkoły w Trójmieście.

* Kiedy: 20 marca , piątek, godz. 17:00
* Gdzie: II Liceum Ogólnoksztłacące, Al. Niepodległości 751, Sopot