czwartek, 12 marca 2009

Taki Bóg mi nie odpowiada

Celem ataku Szatana jest udowodnienie teorii, że nie ma kogoś takiego jak „szczery wierzący”, który prawdziwie kocha Boga tylko dla Niego samego. Człowiek często czci Boga, tylko dlatego by odnieść jakieś korzyści. Jeśli taka jest motywacja człowieka to jego wiara stoi na kruchym lodzie i długo się nie ostoi. Gdy będzie działo się coś złego, taki człowiek będzie Boga przeklinał.

Tej pokusie uległą żona Hioba, której słowa są typowe dla sentymentalnego, tkliwego chrześcijanina, który stwierdza, że taki przejaw Bożej miłości mu nie odpowiada. Żona Hioba stwierdziła, że skoro Hiob wierzy, że Bóg ma coś wspólnego z trudnościami przez które przechodzą, to ona nie chce kochać takiego Boga i służyć Mu.

Wielu myśli podobnie: Będę kochać Boga tak długo jak tylko będzie On zaspokajał moje potrzeby konieczne do mojego szczęścia. Jeśli jednak spotkają mnie cierpienia wtedy dam sobie spokój z zaufaniem, którym Go darzyłem.

Chrześcijańska droga do chwały wiedzie jednak przez cierpienie i trudy. To droga, którą wytyczył nasz Pan Jezus Chrystus i którą podążają Jego wierni uczniowie.