sobota, 28 marca 2009

Religijna wojna Jahwe z bożyszczami Egipcjan

1 Mojżeszowa 31:29-35: (29)Mógłbym teraz z wami surowo postąpić, lecz Bóg ojca waszego rzekł do mnie minionej nocy: Uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. (30) Skoro jednak już wybrałeś się w drogę, bo bardzo zatęskniłeś za domem ojca swego, to dlaczego ukradłeś bożki moje? (31) Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana: Bałem się, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje. (32) Natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze! W obecności krewnych naszych zbadaj, co twego jest u mnie, i weź to sobie. A Jakub nie wiedział, że Rachela je skradła. (33) Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba i do namiotu Lei, i do namiotu obydwu służących, lecz nic nie znalazł. A gdy wyszedł z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli. (34) Lecz Rachela wzięła bożki domowe, włożyła je pod siodło wielbłądzie i usiadła na nich. Laban przeszukał cały namiot, ale nic nie znalazł, (35) ona zaś rzekła do ojca swego: Nie gniewaj się, panie mój, że nie mogę wstać przed tobą, gdyż mam dolegliwość kobiecą. Chociaż więc szukał, nie znalazł bożków domowych.

Powyższa historia uczy, że bogowie Labana nie są bogami. Rachela usiadła na nich i nie byli w stanie się podnieść. Ps 115:4-7 mówi, że bożyszcza narodów mają oczy, a nie widzą, usta a nie mówią, uszy a nie słyszą, ramiona a nie mają siły.

Bogowie Labana nie tylko nie mają siły, ale także stają się nieczyści. Zwyczajem starożytnego świata córka wstawała gdy ojciec wchodził do namiotu. Rachela powiedziała jednak, że nie może wstać gdyż ma dolegliwość kobiecą. Prawo mówi, że jest z tego powodu nieczysta. Nie tylko ona, ale również rzeczy, które mają z nią kontakt – 3 Mj 15:19-24: (19) Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie siedem dni w swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. (20) Wszystko zaś, na czym się położy w swojej nieczystości, będzie nieczyste i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. (21) Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą, i będzie nieczysty do wieczora.

Bogowie Labana są nieczyści ponieważ Rachela usiadła na nich. Pismo naucza, że czciciel upodabnia się do obiektu czci. Czciciele nieczystego bożka również stają się nieczyści.

Ta historia pokazuje, że bałwany nie mają mocy. Rozwinięcie tej prawdy mamy w 2 Mojżeszowej gdy Bóg przeprowadza ofensywę na bożków egipskich. Egipcjanie czcili Nil, jednak Bóg zamienia go w krew. Czcili żaby, jednak Bóg daje im tyle żab, że w końcu im brzydną. Czcili faraona, Bóg niszczy jego dom. Plagi egipskie były wylaniem sądu nie tylko nad faraonem i jego ludem. Miały charakter wojny religijnej i były sądem nad bogami egipskimi: 2 Mj 12:12 - Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

4 Mj 33:4 - Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez Pana wśród nich; także na ich bogach dokonał Pan sądu.

Zwycięstwo Boga nad bożyszczami Egipcjan prowadziło Izrael do śpiewu i uwielbienia (2 Mj 15:11). Jetro, teść Mojżesza zaś wyznał: (10) I rzekł Jetro: Błogosławiony Pan, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki faraona, (11) teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali. – 2 Mj 18:10-11

na podst. Peter J. Leithart - A House for My Name