piątek, 17 kwietnia 2009

Bóg nie ma narządów

Pismo Św. naucza, że Trójjedyny Bóg czyni wszystko zgodnie ze swoim upodobaniem. W przeciwieństwie do Boga bogowie stworzeni na ludzki obraz i podobieństwo nie są w stanie widzieć, słyszeć, chodzić, mówić. Mimo iż mają różne części ciała rzeźbione, malowane, tworzone przez ich twórców. Bóg Biblii nie ma ciała, narządów takich jak my – ma jednak wszystkie FUNKCJE. Nie ma oczu, a jednak wszystko widzi. Nie ma uszu, a jednak wszystko słyszy i zna myśli, zamiary ludzkiego serca. Bożki mają oczy, a jednak są ślepe, mają uszy, a jednak są głuche.

Podobnie jest z tymi, którzy im służą. Zawsze jest jakaś relacja i powiązanie między czczącym, a obiektem który jest czczony. Tak jak idole nie są w stanie widzieć tak również nie powinniśmy oczekiwać, że ich wyznawcy będą w stanie widzieć. Tylko Bóg może dać czcicielowi bożków wzrok. Odpowiedzialnością chrześcijan jest głosić ziarno Bożego Słowa z nadzieją, że Bóg będzie dawał ludziom słuch i wzrok.