poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Góra, gałązki, szaty i osioł

Wczorajsza niedziela, zwana Niedzielą Palmową, rozpoczęła Wielki Tydzień w atmosferze triumfu. Wszyscy czterej ewangeliści przedstawiają opis radosnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Z pewnością jest to wydarzenie istotne i mające ważną symbolikę, którą chciałbym krótko omówić.

Od strony Góry Oliwnej
Jezus wjechał do Jerozolimy od strony Góry Oliwnej. Dlaczego akurat z tej strony?
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać we wcześniejszych wydarzeniach opisanych w Starym Testamencie, w Chrystusie bowiem wypełniają się starotestamentowe zapowiedzi o mesjaszu.

Przez Górę Oliwną uciekał król Dawid przed Absalomem (2Sm 15,30), tu w Chrystusie mamy obraz powrotu króla. Zachariasz zapowiadał przybycie Mesjasza od strony Góry Oliwnej (Za 14,4-5). Częściowe wypełnienie proroctwa dokonuje się w wydarzeniu z Niedzieli Palmowej. Wjazd Chrystusa jest znakiem dla obecnych - oto jest ten, o którym pisali prorocy.

Gałązki i szaty

Przed wjeżdżającym do Jerozolimy Chrystusem lud rozpościerał gałązki. Łukasz zwraca uwagę, że rozpościerano na drodze również szaty (Łk 19:36).

Ścielenie ubrań przed przychodzącym królem opisane jest w kontekście Jehu, który został ogłoszony królem Izraela (2Krl 9,13). Gałązki w rękach ludzi witających króla mają swoje źródło w Psalmie 118, który mówi, aby "błogosławionego, który przybywa w imię Pańskie witać z gałązkami w rękach" (Ps 118,26-27). Wszystko to wskazuje, że atmosfera wjazdu Chrystusa do Jerozolimy jest atmosferą, która towarzyszy przybyciu króla.

Dlaczego Jezus wjechał do Jerozolimy na oślęciu?

Nieco zastanawiający może jest w tej scenie osioł. Dlaczego przyszły król wjeżdża na takim zwierzęciu? Oczywiście również ten symbol nie jest bez znaczenia. Zachariasz zapowiadał, że mesjański król Izraela przybędzie na "oślątku" (Za 9,9-10). Dodać też należy, że osiołek niosący króla jest symbolem rządów pokoju (np. koń byłby symbolem wojny). Symbolika wjazdu Chrystusa do Jerozolimy ukazuje, że Jezus przybywa jako król do swojego miasta, przynosi ze sobą błogosławieństwo i powodzenie dla całego narodu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że miało to być zwierzę na którym nikt wcześniej nie jeździł (Łk 19:30). W Starym Testamencie zwierzęta jakich używano podczas składania ofiar nie mogły być wcześniej wykorzystywane do świeckich zajęć.
4 Mj. 19:2
2. Taki jest przepis zakonu, nadanego przez Pana w tych słowach: Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma,


5 Mj. 21:3-4
3. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie,
4. I starsi tego miasta zaprowadzą tę jałówkę do nie wysychającego potoku na miejsce, którego nie obrabiano i nie obsiewano, i tam w potoku złamią tej jałówce kark.


W samym sercu tego symbolu było to, że Jezus, jak Król, przyszedł oddać życie jako okup za grzechy swojego ludu.