piątek, 12 czerwca 2009

Arka i jedzenie

Kiedy Bóg ustanowił Adamowi jego dietę powiedział, że daje mu za pokarm "wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie" (1 Mj 1:29). Jedynym wyjątkiem było drzewo Poznania Dobra i Zła w Ogrodzie.

Po tym jak grzech wszedł na świat, a po nim sąd jakim był potop, obraz diety człowieka nieco się zmienił. Po Adamie kolejnym człowiekiem z którego bierze początek ludzka rasa był Noe. Wszyscy, którzy czytacie ten wpis jesteście potomkami Adama tak samo jak potomkami Noego. Dlatego zwróćmy uwagę na to w jaki sposób Bóg dał jedzenie Noemu w czasie potopu.

Bóg dał Noemu jedzenie w środku Arki podczas gdy cały świat znajdował się pod wodą. Nie było jedzenia poza Arką. Inaczej mówiąc: nie było jedzenia poza Kościołem. Piotr mówi, że Arka jest obrazem naszego zbawienia i będąc w kościele, będąc w Chrystusie jesteśmy w Arce. Sąd jest na zewnątrz. Wewnątrz jest jedzenie. Wyjątkowe jedzenie - chleb i wino od samego Chrystusa.

Kościół jest Arką - schronieniem ponieważ jest Oblubienicą Chrystusa. Bóg zachowa swoją Oblubienicę przed sądem. Pamiętajmy jednak, że Bóg nie chce abyśmy cały czas przebywali w pudełku i w nim spędzili całe życie. W końcu przyszedł czas gdy potop się zakończył, ziemia wokół wyschła, po to by ci, którzy są w kościele mogli wyjść na ląd, na nowo zaludniać, zdobywać ziemię. To nasze zadanie na dziś. Otrzymujesz sakramentalny posiłek "wewnątrz Arki" po to by w jego mocy zmieniać świat.


To jedzenie owszem - jest dla świata, ale nie dla świata takim jaki jest teraz. Chleb i wino podobnie jak ewangelia oznajmiają, że grzesznicy muszą uczynić dwie rzeczy: pokutować i wierzyć. Nie jest to więc sakrament dla wszystkich. Nie wszyscy ludzie na świecie mogą spożywać każdy pokarm. Ten pokarm jest dla tych, którzy żałują i odwracają się od swoich grzechów oraz składają ufność wyłącznie w Chrystusie. Jeśli należysz do takich osób wówczas Wieczerza Pańska jest dla ciebie.