piątek, 19 czerwca 2009

Napełnianie Legnicy nauką Jezusa

(27) A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan, (28) mówiąc: Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. (29) Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. - Dz.Ap. 5:27-29

W dniach 25-30.06.2009 w ramach Tygodnia Polsko-Amerykańskiego odbędą się w Legnicy Warsztaty Języka Angielskiego oraz spotkania ewangelizacyjne. Wydarzenie organizowane jest przez pastora naszego kościoła w tym mieście - Aleksandra Bieriezanczuka. Jeśli mieszkasz w okolicach Legnicy - serdecznie zapraszam! Dołączę do tego wydarzenia ze "sketchboardem" w dniach 25-27 czerwca.

Więcej na:
legnica09.wordpress.com