poniedziałek, 21 września 2009

Powtarzaj za Bogiem

"Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy". - 1 Jana 3:1

Boża miłość spowodowała, że zostaliśmy nazwani Bożymi dziećmi. Jan dodaje: I NIMI JESTEŚMY. Bóg nazywa kogoś jako ucznia Jezusa i dana osoba JEST uczniem Jezusa. Bóg mówi: "niech się stanie światłość" - i staje się światłość. Wody chrztu spływają na głowę dziecka – i jest to ochrzczone dziecko. Bóg nadaje mu podczas chrztu "pieczęć" Ojca, Syna i Ducha Św. ("ja Ciebie chrzczę w imię...") i ono POSIADA "pieczęć" Trójjedynego Boga na sobie, jako mały uczeń Chrystusa.

Boże Słowo ma moc sprawczą. Bóg przemawia i rzeczy natychmiast stają się takimi jakimi On je opisuje. Właściwe poznanie rzeczywistości polega więc na tym, żebyśmy nazywali rzeczy i definiowali je ZA BOGIEM. Bóg mówi, że przedmałżeński seks jest grzeszny. Jeśli chcemy dowiedzieć się czy seks poza obrębem przymierza małżeńskiego jest dobrą rzeczą musimy podążać za opisem rzeczywistości poczynioną w Bożym Słowie. Bóg mówi, że życie ludzkie pojawia się w łonie matki jeszcze przed narodzeniem. Jeśli więc chcemy mieć poprawny pogląd na temat aborcji musimy powtarzać te prawdy za Nim. Obiektywne poznanie rzeczywistości możliwe jest wyłącznie wtedy gdy podążamy za Bożym subiektywnym jej opisem (który mamy objawiony w Piśmie Św.).