piątek, 20 listopada 2009

Kalwin i jego spuścizna

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą postaci Jana Kalwina z okazji jego 500-ych urodzin. Konferencja odbędzie się w auli budynku EWST w piątek 4 grudnia o godz. 10-18. Akcentem ze strony naszych kościołów będzie wykład pastora Sebastiana Smolarza o interpretacji Biblii przez Kalwina oraz popołudniowy wykład pastora Andrzeja Polaszka dot. podejścia Kalwina do prawa i polityki. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Poniżej szczegółowy program konfrerencji.


Jan Kalwin i jego spuścizna

Międzynarodowa konferencja naukowa i seminarium

z okazji pięcsetnej rocznicy urodzin

Jana Kalwina

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

Zakład Teologii Ogólnej

4 grudnia 2009


10:00 Otwarcie konferencji: Dr Piotr Lorek.

10:05 Prof. dr Andreas Beck. „The reception of John Calvin in the theology of Gisbertus Voetius, especially in his doctrine of God”. (30 minut, tekst tłumaczony na język polski).

10:35 Dyskusja

Sesja 1: Kalwin a Biblia

11:00 Dr Andreas Hahn: „Kalwin i kanon Starego Testamentu w kontekście protestanckiej reformacji”.

11:20 Dr Sebastian Smolarz: „Hermeneutyka Jana Kalwina: między metodą gramatyczno-historyczną a typologią i alegorią”.

11:40 Dyskusja

12:00 Przerwa na kawę

Sesja 2: Jonathan Edwards

12:15 Dr Jacek Zieliński: „Jonathan Edwards – filozof”.

12:35 Dr Joel Burnell: „Wielka metanarracja Edwardsa, wtedy i dziś”.

12:55 Dr Wojciech Kowalewski: „Edwards – kaznodzieja misyjny i przebudzeniowy”.

13:15 Dyskusja

13:30 Przerwa na lunch

Sesja 3: Etyka Kalwina

15:00 Ks. Tomasz Pieczko: „Etyka Kalwina”.

15:20 Ks. Andrzej Polaszek: „Jan Kalwin jako filozof prawa i polityki”.

15:40 Dyskusja

16:00 Przerwa na kawę

Sesja 4: Kalwin a ekumenia

16:30 Ks. dr hab Bogdan Ferdek: „Ekumeniczne aspekty teologii Kalwina”.

16:50 Prof. dr hab Janusz Maciuszko: „Jan Kalwin w Polsce XVI wieku”.

17:10 Dyskuja

17:30 Zakończenie konferencji, przerwa na kolację

19:00 - 21:00 Seminarium z prof. Andreasem Beckiem: „Uprzednia wiedza Boga: Odbiór myśli Dunsa Szkota przez Gisbertusa Voetiusa”. Wykład i dyskusja.

Wstęp wolny