wtorek, 3 listopada 2009

Obserwacje dotyczące sposobu ustanowienia Wieczerzy Pańskiej

Pismo wymaga od nas OBCHODZENIA Wieczerzy Pańskiej, a więc wykonania szeregu czynności. Musimy być uważni czy czasami nie jesteśmy zbyt pobieżni w podchodzeniu do opisów jej ustanowienia lekceważąc sposób w jaki Jezus ustanowił ten sakrament. Opisy ustanowienia komunii wiele nam mówią nt. sposobu jej obchodzenia (np. Mt 26:26nn; 1 Kor 11:27-32).

Kilka prostych obserwacji:
1. Elementami Wieczerzy Pańskiej są chleb i wino. Jezus rozdawał je uczniom oddzielnie, nie zaś w jednym czasie. Najpierw podziękował, potem łamał i dawał uczniom CHLEB. Gdy skończył następnie podziękował za WINO i dał je uczniom. Nie dawał chleba i wina w jednym czasie.

2. Chrystus nie oczekiwał, że uczniowie klękną przy Stole podczas przyjmowania komunii ze złożonymi rękoma. Raczej dał im elementy Wieczerzy jako elementy sakramentalnego posiłku. Nasz Pan w czasie Wieczerzy usługiwał uczniom jako gospodarz tej ceremonii. Zadaniem uczniów było przyjmować z wdzięcznością to co otrzymali z rąk Chrystusa.

3. Jezus dawał oba elementy komunii WSZYSTKIM. Nie zachował wina dla siebie lub dla najbliższych przyjaciół: Piotra, Jana, Jakuba. Wino podobnie jak chleb było dane wszystkim. Dlatego nie powinno być traktowane jako "bonus" dawany podczas niektórych nabożeństw niektórym chrześcijanom. Powinno być dawane wszystkim uczniom Chrystusa na każdym niedzielnym nabożeństwie.

4. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że wino było alkoholowym napojem, nie zaś sokiem. Oczywiste jest również, że bezgrzeszny, święty Boży Syn pił alkohol, który w najmniejszy sposób nie skaził Jego świętości.