środa, 4 listopada 2009

O ewolucji na Uniwersytecie Św. Piusa V w Rzymie

W końcu coś zaczyna się dziać również w Rzymie. Informacja za http://www.chn24.pl

Wkrótce spełni się 150 lat od powstania teorii ewolucji. Obecnie jednak wielu pracowników naukowych uważa ją za niewiarygodną. Na Uniwersytecie Św. Piusa V w Rzymie odbędzie się jednodniowa konferencja, podczas której zostaną przedstawione naukowe dowody, obalające teorię ewolucji.

Peter Wilders i G.M. Owen, organizatorzy wydarzenia powiedzieli, że celem konferencji jest „wzbudzanie debat między pracownikami naukowymi” i że jest ona zorientowana na studentów.

„U młodszych studentów w mniejszym stopniu wyrażony jest wewnętrzny sprzeciw wobec nowych danych, które przeczą pewnym ustanowionym dogmatom.” - twierdzą organizatorzy. „Ewolucja Darwina stała się ogólnie przyjętym paradygmatem pracowników naukowych. Dane, uzyskane dzięki nowym badaniom, rzucają mu wyzwanie. Są one jednak automatycznie odrzucane z powodów filozoficznych, a nie naukowych. Rezultaty ostatnich badań empirycznych, opublikowane przez akademie naukowe, obalają główne zasady geologicznego podziału czasu. Zmniejszają wiek kamieni i tym samym skamieniałych resztek w nich zawartych. A u podstaw teorii ewolucji leży zarówno przedział czasowy, jak i wiek skamieniałości”.

„Dowody sedymentologiczne są zgodne z ostatnimi odkryciami genetyki, paleontologii, fizyki i innych dyscyplin naukowych. Skutki tych badań są dla darwinizmu fatalne” - twierdzą organizatorzy konferencji.

Według rosyjskiego sedymentologa Aleksandra Łałamowa, „wszystko, co jest zawarte w książce „O powstawaniu gatunków” Charlesa Darwina, jest zależne od kamieni, które stopniowo formowały się w przeciągu ogromnego przedziału czasowego. Listopadowa konferencja za pomocą empirycznych danych zademonstruje, że taki geologiczny przedział czasowy nie jest dla ewolucji sprzyjający”.

Z kolei sedymentolog Guy Berthault zademonstruje odkrycia niektórych badań, przeprowadzonych i opublikowanych w Rosji. Według jednego z nich wiek formowania się badanych kamieni okazał się znacznie mniejszy od tego, jaki wykazały testy geologiczne. Zamiast 10 milionów w rzeczywistości miały one 10 tysięcy lat.

„Wbrew ogólnie przyjętej opinii, kamienie te sformowały się szybko, a skamieniałe szczątki w nich zawarte są znacznie młodsze, niż uważano wcześniej. Odkrycie to przeczy ewolucyjnej interpretacji znalezionych skamieniałości”.

Całość.