poniedziałek, 16 listopada 2009

Stół łaski oraz sądu

Stół Pański jest Stołem łaski. Kielich jest kielichem błogosławieństwa, chleb jest chlebem życia. Powstaje jednak pytanie: w jaki sposób stół błogosławieństwa może przynieść zniszczenie? Biblia wyraźnie naucza, że wielu Koryntian pomarło lub pochorowało się jako rezultat niegodnego spożywania ze Stołu łaski (1 Kor 11:30).

Odpowiedź jest następująca: kiedy ktoś gardzi łaską, nie niszczy w ten sposób faktu, że łaska rzeczywiście ma miejsce i jest udzielana w sakramencie Wieczerzy Pańskiej. To co dana osoba może zniszczyć to doświadczanie jej w swoim życiu. Sakrament więc pozostaje obiektywnie środkiem łaski, bez względu na reakcję człowieka. To co człowiek może więc zrobić to zniszczyć nie obiektywne znaczenie sakramentu, ale pozbawić siebie doświadczania błogosławieństwa płynącego z sakramentu. Może pozbawić siebie błogosławieństwa i zamiast niego doświadczyć sądu.

Zatem sakrament jest prawdziwie środkiem łaski dla tych, którzy przystępują do niego z wiarą. Jednocześnie jest sądem dla tych, którzy przystępują do niego w grzeszny sposób (nie rozpoznając Ciała Pańskiego, w niewierze itp.).