piątek, 25 czerwca 2010

Jak należy zachowywać się w kościele?

Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. – 1 Tymoteusza 3:15.

Ap. Paweł powyższe słowa kieruje do lidera w kościele. Komunikuje Tymoteuszowi pewne oczekiwania dotyczące właściwego postępowania w kościele. To jednak dotyczy każdego z nas. Kiedy dołączasz do kościoła czyli do domu Bożego (wspólnoty, nie zaś budowli) to powinieneś uczyć się w jaki sposób należy się w nim zachowywać. Każdy chrześcijanin zobowiązany jest to uczenia się co to znaczy być częścią wspólnoty, rodziny Bożej. Odpowiednie postępowanie nie przychodzi nam w naturalny sposób ponieważ z natury wolimy szukać tego co "nasze", nie zaś "innych".

"Odpowiednie postępowanie w domu Bożym" dotyczy nie tylko określonej postawy i zaangażowania podczas niedzielnego nabożeństwa (od tego się wszystko zaczyna). Przede wszystkim oznacza: cichość, pragnienie uczenia się, wspieranie innych, bojowanie w modlitwie, służenie i noszenie brzemion słabszych.