środa, 11 sierpnia 2010

Hodge o Biblii

Charles Hodge (teolog reformowany): ”Biblia jest wolna od wszelkiego błędu czy to jeśli chodzi o doktrynę, czy o fakt, czy o przykazanie. Natchnienie nie jest ograniczone jedynie do stwierdzeń religijnych, ale również rozciąga się na stwierdzenia naukowe, historyczne czy też geograficzne.”