poniedziałek, 11 października 2010

Pierwszy Katechizm cz.2.

Pytanie 14: Skąd dowiadujesz się jak kochać i być posłusznym Bogu?
Tylko z Biblii.

Pytanie 15: Kto napisał Biblię?
Wybrani ludzie napisali ją z natchnienia Ducha Świętego.

Pytanie 16: Jak nazywali się nasi pierwsi rodzice?
Adam i Ewa.

Pytanie 17: Jak Bóg stworzył naszych pierwszych rodziców?
Bóg stworzył Adama z ziemi, a Ewę z żebra Adama.

Pytanie 18: Co, poza ciałem, Bóg dał Adamowi i Ewie?
Dał im duszę, która trwa wiecznie.

Pytanie 19: Czy ty też masz duszę i ciało?
Tak. Moja dusza będzie trwać wiecznie.

Pytanie 20: Skąd wiesz, że twoja dusza będzie trwać wiecznie?
Z Biblii.

Pytanie 21: Jakimi Bóg stworzył Adama i Ewę?
Stworzył ich świętymi i szczęśliwymi.

Pytanie 22: Co to jest święte przymierze?
Związek założony przez Boga i gwarantowany jego Słowem.

Pytanie 23: Jakie przymierze zawarł Bóg z Adamem?
Przymierze życia.

Pytanie 24: Co Bóg nakazał Adamowi w przymierzu życia?
Pełne posłuszeństwo.

Pytanie 25: Co Bóg obiecał w przymierzu życia?
Nagrodzić Adama życiem, jeśli będzie posłuszny.

Pytanie 26: Czym Bóg groził w przymierzu życia?
Śmiercią za nieposłuszeństwo.

Pytanie 27: Czy Adam dotrzymał przymierza życia?
Nie. Adam zgrzeszył przeciwko Bogu.