wtorek, 26 października 2010

Pierwszy Katechizm cz.4.

Pytanie 44: Kogo reprezentował Jezus w przymierzu łaski?
Swoich wybranych.

Pytanie 45: Jak Jezus wypełnił przymierze łaski?
Wypełnił cale Prawo za Swój lud i potem został ukarany za jego grzech.

Pytanie 46: Czy Jezus kiedykolwiek zgrzeszył?
Nie. Jezus żył bezgrzesznie.

Pytanie 47: Jak Syn Boży mógł cierpieć?
Syn Boży stał się człowiekiem, aby mógł być posłusznym i cierpieć.

Pytanie 48: Za kogo Chrystus był posłuszny i cierpiał?
Za wszystkich, których powierzył mu Ojciec.

Pytanie 49: Jak Chrystus żył na ziemi?
W ubóstwie i cierpieniu.

Pytanie 50: Jak Jezus umarł?
Bolesną i haniebną śmiercią na krzyżu.

Pytanie 51: Czym jest ofiara odkupienia?
Zaspokojeniem przez Chrystusa wymagania Bożej sprawiedliwości poprzez cierpienie i śmierć w miejsce grzeszników.

Pytanie 52: Co Bóg Ojciec zagwarantował w przymierzu łaski?
Usprawiedliwienie i uświęcenie wszystkich, za których Chrystus umarł.

Pytanie 53: Jak Bóg może cię usprawiedliwić?
Wybaczając mi wszystkie grzechy i uznając mnie za sprawiedliwego.

Pytanie 54: Jak Bóg może cię uświęcić?
Uświęcając moje serce i moje zachowanie.

Pytanie 55: Co musisz zrobić aby być zbawionym?
Wyznać swoje grzechy, uwierzyć w Chrystusa i żyć nowym życiem.

Pytanie 56: Jak możesz wyznać swój grzech?
Żałując za grzech tak, aby go nienawidzić i odwrócić się od niego.

Pytanie 57: Dlaczego masz nienawidzić i odwrócić się od swojego grzechu?
Gdyż nie podoba się on Bogu.

Pytanie 57: Dlaczego masz nienawidzić i odwrócić się od swojego grzechu?
Gdyż nie podoba się on Bogu.

Pytanie 58: Co to znaczy wierzyć w Chrystusa?
Ufać tylko Jemu jako Zbawcy.

Pytanie 59: Czy możesz z własnej woli odwrócić się od grzechu i uwierzyć?
Nie. Nie mogę zrobić nic dobrego bez udziału Ducha Świętego.

Pytanie 60: W jaki sposób otrzymujesz pomoc Ducha Świętego?
Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Pytanie 61: Kiedy umarł Chrystus?
Około dwa tysiące lat temu.