wtorek, 16 listopada 2010

Pierwszy Katechizm cz.8. (ostania)

Pytanie 122: Ile jest sakramentów?
Dwa.

Pytanie 123: Jak się nazywają?
Chrzest i Wieczerza Pańska.

Pytanie 124: Kto ustanowił te sakramenty?
Pan Jezus Chrystus.

Pytanie 125: Po co Chrystus ustanowił te sakramenty?
Aby oddzielić nas od świata, dać nam pocieszenie i siłę.

Pytanie 126: Jaki znak jest użyty przy chrzcie?
Obmycie wodą.

Pytanie 127: Co oznacza to obmycie wodą?
Złączenie z Chrystusem przez oczyszczenie jego krwią.

Pytanie 128: W czyim imieniu jesteś ochrzczony?
W imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pytanie 129: Kto powinien być ochrzczony?
Wierzący i ich dzieci.

Pytanie 130: Dlaczego chrzcimy nawet niemowlęta?
Dlatego, że jesteśmy posłuszni przykazaniu danemu przez Boga Abrahamowi.

Pytanie 131: Co Jezus powiedział o małych dzieciach?
“Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie albowiem do takich należy Królestwo Niebios”.

Pytanie 132: Do czego nawołuje twój chrzest?
Do podążania za Chrystusem.

Pytanie 133: Jaki znak jest użyty w Wieczerzy Pańskiej?
Spożywanie chleba i wina na pamiątkę cierpienia i śmierci Jezusa.

Pytanie 134: Co oznacza chleb?
Ciało Chrystusa ofiarowane za nasze grzechy.

Pytanie 135: Co oznacza wino?
Krew Chrystusa przelaną za nasze grzechy.

Pytanie 136: Kto ma prawo przystąpić to Wieczerzy Pańskiej?
Ci, którzy pokutują za swoje grzechy, wierzą w Chrystusa i żyją nowym życiem.

Pytanie 137: Czy Chrystus po pogrzebie pozostał w swoim grobie?
Nie. Wstał z grobu trzeciego dnia.

Pytanie 138: Gdzie Jezus jest teraz?
Po prawicy Bożej, modli się za nas.

Pytanie 139: Czy Pan Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię?
Tak! Wróci, aby sądzić świat w dniu ostatecznym.

Pytanie 140: Co stanie się z nami po śmierci?
Nasze ciała wrócą do ziemi, a nasze dusze pójdą do Boga.

Pytanie 141: Czy ciała wszystkich umarłych zmartwychwstaną?
Tak. Jedni do życia wiecznego, a inni do wiecznego potępienia.

Pytanie 142: Co Bóg zrobi z niewierzącymi w dniu ostatecznym?
Wrzuci ich do ognistego jeziora, wraz z szatanem i jego aniołami.

Pytanie 143: Jak będzie wyglądać jezioro ogniste?
Będzie to okropne miejsce, gdzie straceni będą wiecznie cierpieć za swoje grzechy.

Pytanie 144: Co Bóg zrobi z wierzącymi w dniu ostatecznym?
Da im mieszkanie w nowym niebie i nowej ziemi.

Pytanie 145: Jak będzie wyglądać nowe niebo i nowa ziemia?
Będzie to wspaniałe, radosne miejsce, gdzie zbawieni będą na zawsze z Jezusem.


Tłumaczenie: Joanna Haralson
Korekta: Paweł Bartosik