niedziela, 14 listopada 2010

Historie rodzinne podczas posiłków

Ps 111:4-5 (4) Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy. (5) Dał pokarm tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Jednym z celów posiłków jest opowiadanie historii rodzinnych abyśmy pamiętali kim jesteśmy. Kiedy jemy w kościele chleb i pijemy wino słuchamy co Bóg uczynił dla nas w Jezusie.

Podobnie kiedy jemy w domach dobrze jest opowiadać (i słuchać) historie z życia rodziny, które powinny umacniać nasze więzi. W powyższym fragmencie z Psalmu 111 Bóg mówi o tym, że utrwalił w pamięci Swoje cuda abyśmy widzieli jak jest miłosierny, ale w jednym oddechu Psalmista mówi o pokarmie, który nam dał. Dodaje, że kiedy Bóg daje nam pokarm przypomina jednocześnie, że będzie zawsze pamiętał o swoim przymierzu. Posiłek i obietnica. Posiłek i zapewnienie o przychylności.

Oznacza to, że kiedy Bóg daje nam chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej to zapewnia nas, że zawsze będzie pamiętał o swoim przymierzu, które zawarł z nami poprzez krew Swojego Syna. Bóg spogląda na dzieło Syna i mówi każdemu ze Swoich uczniów: jesteś obmyty krwią Mojego Syna, jesteś oczyszczony, dlatego przyjdź do Stołu i raduj się społecznością ze Mną i Moją rodziną.