piątek, 14 stycznia 2011

Niechrześcijanin i Dekalog

Przykazania Dekalogu można podzielić na dwie kategorie.
1. Nasze zobowiązania wobec Boga.
2. Nasze zobowiązania wobec bliźnich.

Przykazania wobec Boga pojawiają się na początku. To ważne ponieważ mówią nam KTO powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu i że miłość do Boga jest źródłem miłości wobec bliźniego.

Niestety myśląc o Dekalogu wielu uważa, że jest on jakimś kodeksem moralnego postępowania oderwanym od Boga. Wielu niechrześcijan mówi o sobie, że są dobrymi, moralnymi ludźmi, którzy "starają się żyć zgodnie z przykazaniami Dekalogu". Jeśli ktoś was zapewnia w ten sposób, warto zacytować tym osobom pierwsze 4 przykazania i spytać: czy również ich staracie się przestrzegać?