poniedziałek, 9 maja 2011

Ewangelizacyjne dostosowanie

Wielu chrześcijan sądzi, że aby byli bardziej efektywni ewangelizacyjnie powinni zminimalizować różnice między nimi a niewierzącymi. Sądzą, że muszą się dopasować do ich standardów, pokazać, że „są tym lepszym rodzajem chrześcijan”. Końcem tego rodzaju strategii jest sytuacja, w której okazuje się, że owi chrześcijanie tkwią w tak samo ciemnym pokoju jak owi niewierzący, których wzywają do wyjścia na światło.

11 komentarzy:

 1. Jakies przyklady pastor poda?

  -Imperator

  OdpowiedzUsuń
 2. - Wstyd wobec postępowania Boga w Starym Testamencie (zaprzeczanie historyczności tych wydarzeń)

  - Ordynowanie kobiet - w ramach walki z dyskryminacją

  - Błogosławienie parom homoseksualnym z tego samego powodu

  - Stawianie historyczności Pisma jako hipotezy, którą należy udowadniać za pomocą "zewnętrznych" dowodów, a nie ciężkości argumentacji

  OdpowiedzUsuń
 3. Jak pastor skomentuje słowa ap. Pawła z 1 Kor. 9:20-23 "Stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać..."?

  OdpowiedzUsuń
 4. W ten sposób:

  Z tymi, którzy piją piwo napiję się piwa, będąc zaś w towarzystwie abstynentów lub alkoholików nie zamówię piwa by nie gwałcić ich sumienia i nie budować barier.

  Jednak wobec jednych i drugich nie pójdę na kompromis jeśli chodzi o moją wiarę w Trójcę Świętą, niebo i piekło, usprawiedliwienie w wiary, biblijne nauczanie nt. kościoła, małżeństwa, eschatologii...

  OdpowiedzUsuń
 5. - Wstyd wobec postępowania Boga w Starym Testamencie (zaprzeczanie historyczności tych wydarzeń)

  No przeciez wybicie kananejczykow jest obrazem tego jak Pan Jezus postapi ze swoimi wrogami kiedy wroci. Jakze wiec mozna sie tego zapierac?

  -Imperator

  OdpowiedzUsuń
 6. Masz rację.

  Jest to obraz namalowany w historii. Podobnie jak obrazem jest potop, Pascha, przejście przez Morze Czerwone, jedzenie manny, zajęcie Ziemi Obiecanej itd.

  Cały ST to obraz.

  OdpowiedzUsuń
 7. W takim razie pójście chrześcijaństwa na kompromis z pogaństwem chociażby w sprawie święcenia niedzieli w miejsce soboty w 4 wieku jest zgodne z wypowiedzią ap. Pawła, czy też nie?

  OdpowiedzUsuń
 8. Święcenie Niedzieli jako Dnia Pańskiego wynika z Pisma, a nie kompromisu z kimkolwiek.

  W ST jej obrazem i cieniem był:
  - Sabat
  - "Ósmy dzień tygodnia"
  (zobacz Kolosan 2:15-17, 2 Kor 1:20)

  W NT mamy Niedzielę wyszczególnioną jako dzień:
  - Zmartwychwstania Chrystusa, a więc początku nowego stworzenia i wyjścia z nowej niewoli (grzechu i przekleństwa śmierci) - por. z Wj 20 i Pwt 5
  - Zgromadzeń kościoła
  - Łamania chleba (Wieczerzy Pańskiej) - Dz. Ap. 20:7
  - Odkładania składek (1 Kor 16:1-2)
  - Dzień Pański - Obj 1

  OdpowiedzUsuń
 9. Czego obrazem i cieniem był sabat w Starym Testamencie?
  Prawo starotestamentowe składało się z co najmniej trzech części: prawo moralne(dekalog), prawo ceremonialne(wskazywało na Chrystusa i już nie obowiązuje) i prawo cywilne. Paweł w liście do Kol. mówi o prawie ceremonialnym, które miało swój finał w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i ma w Jego wstawienniczej służbie w Niebieskiej świątyni (list do Hebrajczyków). Czy pozostałe przykazania z dekalogu też były tylko cieniem i obrazem?
  Sabat jest pamiątką stworzenia i ma swoje początki w raju.
  To że w Dz.ap. 20:7 czytamy o zgromadzeniu w niedzielę na łamaniu chleba niczego nie dowodzi. Pierwsi chrześcijanie codziennie zbierali się w świątyni i na łamaniu chleba po domach(Dz.ap.2:46).
  Wyrażenie dzień Pański z Obj. 1 to nić innego jak sabat, ponieważ Pan Jezus jest Panem sabatu(Mat.12:8).
  Ap. Piotr powiedział, aby bardziej słuchać Boga niż ludzi(Dz.ap.5:29). Świętość niedzieli, to wymysł ludzki, który próbuje się udowodnić naciągając biblię. Nie ma wypowiedzi Pana Jezusa, ani apostołów nakazujących święcenie niedzieli, natomiast jest zapis prorocki mówiący o zamyśle zmiany czasów i zakonu(Dan. 7:25).
  Przestroga Pana Jezusa - Mat. 5:17-20.
  Zwyczajem Pana Jezusa było w sabat chodzić do synagogi(Łuk. 4:16).
  Zwyczajem ap. Pawła było w sabat chodzić do synagogi(Dz. ap. 17:1.2).

  OdpowiedzUsuń
 10. Pastorze, dlaczego już nie ma mojego komentarza na temat Dnia Pańskiego z 12.05.2011? Czyżby mój komentarz był zbyt niewygodny dla pastora? Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 11. Dziękuję bardzo.

  OdpowiedzUsuń