środa, 18 maja 2011

Jakiej broni używasz?

Paweł wzywa chrześcijan w Efezie aby "założyli pełną zbroję Bożą" (Ef 6:11). Oznacza to, że powinniśmy na siebie nałożyć zbroję od Boga, nie od ludzi. W duchowej walce musimy posługiwać się Bożymi narzędziami.

Niekiedy o tym zapominamy i walczymy ludzkimi sposobami sądząc, że naszymi przeciwnikami są ludzie o innych światopoglądach, religii, postępowaniu. Dlatego w historii chrześcijanie grzeszyli prowadząc misję używając miecza i ognia zamiast Słowa i mocy Ducha Św., również dziś niektórzy stosują szyderstwo, agresję, cynizm, poczucie wyższości. Inni "zbroją się" w społeczną opinię, dostosowanie do modernistycznego myślenia. Jeszcze inni nie zbroją się wcale ponieważ myślą, że... żyją w czasie pokoju! Skutek jest taki, że są bombardowani pociskami ateizmu, modernizmu, sekularyzmu, agnostycyzmu, postmodernizmu. Nie mając Bożej zbroi – są osłabiani w swoim myśleniu, w swojej wierze. Są poranieni, niektórzy zaś duchowo dogorywają. Wciąż uważają się za chrześcijan, ale nie zauważają, że ich poselstwo nic ma już z chrześcijaństwem wiele wspólnego. Mówią "Pokój! Pokój!", ale pokoju nie ma (Jer 6:13).

Zbroja, którą Paweł zaleca jest zbroją Bożą. Jest zbroją od Boga, ale i zbroją, której używa sam Bóg. Sam Bóg jest odziany w sprawiedliwość, w miecz, którym jest Słowo. Jest nazywany prawdą i tarczą (Rdz 15, 1 Krl 10:17, 2 Sm 8:7)

Teoretycznie nie wydaje się to być zbyt mocna ochrona. Prawda, sprawiedliwość, ewangelia, wiara, Słowo Boże nie wyglądają na bardzo skuteczną broń w walce o świat. Podobnie jednak było z Dawidem kiedy uzbrojony w procę i kilka kamieni stanął przeciwko pogańskiemu olbrzymowi z ogromną włócznią i grubym pancerzem. Nie wyglądało na to, że jest w stanie pokonać potężnego reprezentanta pogańskiej kultury za pomocą broni, którą posiadał. Jednak wbrew pozorom broń Dawida była potężnym narzędziem. Goliat przekonał się o tym po krótkiej chwili.

Podobnie jest z nami: wbrew pozorom, broń, którą otrzymaliśmy to potężne narzędzie, które ma moc burzenia warowni zła, pogańskich schematów w kulturze, bezbożnego postępowania (2 Koryntian 10:1-6). Nasza broń jest duchowa i nie ma ograniczeń, które mają cielesne narzędzia walki. Używajmy jej!