piątek, 13 maja 2011

Zbór jako protestancki klasztor?

"Niektórzy chrześcijanie powołują się na Lutra, argumentując za wycofaniem się ze świata - protestancką wersją monastycyzmu. Jednak źródłem tej trendencji nie jest Luter, a pietyzm, który powrócił do pewnego typu śedniowiecznej duchowości i wycofał się ze świata. Pietyzm, w przeciwieństwie do reformacyjnej duchowości nakazującej nauczanie całej woli Bożej, skoncentrował się na duszy, a resztę stworzenia oddał diabłu. Wraz z powstaniem i popularyzacją pietyzmu protestantyzm przestał być zwycięską armią Boga walczącą w imię Chrystusa, a Kościół się stał nowym klasztorem, w którym człowiek może ukryć się przed światem i jego problemami, by kontemplować niebo".

J. R. Rushdoony, Biblijna filozofia historii