wtorek, 28 czerwca 2011

Komu zaufałeś, komu nie zaufałeś?

Pojęcia "Trójca Św." nie ma w Biblii. Słowo Trójca po raz pierwszy użył dopiero w III wieku Tertulian, prawnik i duchowny Kościoła w Kartaginie. Dla niektórych może być to powód do zdziwienia, że wierzymy w Trójcę podczas gdy Biblia nigdy nie używa tego sformułowania. Wyjaśnienie jest jednak takie, że nie wyznajemy wiary w słowo "Trójca". Nie upieramy się nawet przy nim. Wyznajemy wiarę w treść kryjącą się za tym pojęciem.

Słowa Trójca" używa się dla teologicznej i praktycznej wygody – jest ono „teologiczną stenografią,” jedno słowo podsumowuje serię paru nauk biblijnych. Zamiast powtarzać całą serię za każdym razem, kiedy mówimy o Bogu, używamy jednego słowa, które streszcza daną prawdę.

Zatem nie musimy się martwić tym, że w Biblii nie ma takiego pojęcia. Ważniejsza niż wiara w samo pojęcie jest wiara w treść, które wyraża. Jaka więc jest to treść? Jakie prawdy wyrażamy mówiąc: Wierzę w Trójjedynego Boga?

1. Istnieje jeden Bóg
2. Ojciec jest Bogiem
3. Syn jest Bogiem
4. Duch Św. jest Bogiem
5. Ojciec, Syn i Duch Święty są, we wzajemnych relacjach, trzema oddzielnymi osobami. Nie chodzi jedynie o różne nazwy określające jednego Boga.

Mamy więc jednego Boga istniejącego odwiecznie w Trzech Osobach. Każda z owych osób Trójcy jest Bogiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest równa co do hierarchii. Oznacza to, że Syn nie jest mniejszym Bogiem od Ojca, a Duch Św. nie jest mniejszym Bogiem od Syna.Tak jak kobieta nie jest innego rodzaju człowiekiem niż mężczyzna lub córka od matki z powodu różnic dotyczących funkcji, które wykonują. Syn więc nie został przez Ojca stworzony w czasie. Nie było takiego okresu, w którym nie było Ojca Syna i Ducha Św. Każda z osób Trójcy jest w pełni wszechmocnym, wiecznym Bogiem.

Jednocześnie Syn nie jest Ojcem, Duch nie jest Synem, Ojciec nie jest Duchem Św. To rozróżnienie na Trzy Osoby jest bardzo ważne. Nie wierzymy bowiem w jednego Boga manifestującego obecność na trzy sposoby tak jak aktor wciela się w różne role. Mamy trzy odrębne względem siebie, odwiecznie istniejące Osoby w istocie Jednego Boga.

Jest to bardzo ważne ponieważ jeśli chodzi o wiarę człowieka nie chodzi o to by w coś, w kogoś wierzyć, w jakieś bóstwo, w jakąś religię. Chodzi tak naprawdę o to w co wierzysz, komu zaufałeś lub komu nie zaufałeś?