czwartek, 28 lipca 2011

Życie Jezusa

Z całego życia Jezusa na ziemi (ok. 33 lata) mamy opisy wydarzeń jedynie 45 dni zliczając opisy wszystkich Ewangelistów. W 89 rozdziałach czterech ewangelii – aż 30 z nich opowiada o ostatnim tygodniu życia naszego Pana. Opis narodzin Jezusa oraz wydarzeń, które miały miejsce gdy miał 12 lat zajmują 4 rozdziały. 30 lat Jego życia nie jest w ogóle opisanych na kartach Pisma Św. Ostatnie 3 lata są przedstawione w 55 rozdziałach, w których jest mowa o 37 dniach z Jego życia. Dlatego powinniśmy dobrze je znać.

Jednak ostatni tydzień, ostatnie trzy dni i wydarzenia, które następują po nich są tak naprawdę sercem całej Biblii. Są one zapowiadane, symbolizowane w Starym Testamencie oraz ogłaszane, zwiastowane w Nowym. Nie zapominajmy więc o tym co jest sercem chrześcijaństwa. Nie moralność, etyka, nie kościół, liturgia czy sakramenty, lecz osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Powyższe rzeczy są cenne i ważne, ale są wtórne i wynikają z tego co Bóg uczynił dla świata i człowieka poprzez Swojego Syna.

Mając Chrystusa – powinniśmy dbać o wierność Bożemu Słowu w naszym postępowaniu,sprawowaniu liturgii, przyjmowaniu sakramentów itd. Natomiast mając chlubną tradycję, piękny kościół, cudowną liturgię lecz nie mając Chrystusa w sercu – nie mielibyśmy tak naprawdę niczego.

1 Koryntian 15:1-5
(1) A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, (2) i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. (3) Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism (4) i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism.