wtorek, 23 sierpnia 2011

Chrześcijaństwo i buddyzm

Od czasu do czasu spotykam osoby, które mówią mi o swoim zainteresowaniu buddyzmem. Czym w ogólny sposób różnią się od siebie chrześcijaństwo i buddyzm?

1. Pierwsze jest religią (w centrum jest Bóg), drugie filozofią, praktycznym ateizmem (w centrum jestem ja).
2. Pierwsze mówi o więzi z osobą Jezusa oraz bliźnimi, druga o ucieczce od świata (ludzi) w głąb siebie.
3. Chrześcijaństwo mówi o afirmacji świata, radowaniu się Bożymi darami (alkohol, seks, mięso, taniec). Buddyzm wyższość dostrzega w ucieczce, rezygnacji, samoumartwianiu i wywyższania "ducha" kosztem "materii".
4. Pierwsze wskazuje na problem grzechu człowieka i daje jego rozwiązanie w ofierze Jezusa. Drugie nie widzi żadnego etycznego problemu w człowieku. Proponuje natomiast medytację w celu samoudoskonalenia i samoopanowania.
5. Chrześcijaństwo mówi, że tu i teraz jest czas łaski, zmiany, nawróćenia. Po śmierci czeka nas sąd. Buddyzm mówi o reinkarnacji - kołowrocie tysięcy wcieleń. Nie dodaje niestety kto/co nią kieruje i określa przyszłe wcielenia.
6. Chrześcijaństwo nie może istnieć bez osoby i dzieła Chrystusa. Buddyzm mógłby istnieć bez Buddy.