poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Czy mamy dziś apostołów?

Co szczególnego było w urzędzie apostoła?  Można wymienić trzy rezczy:
- liczba
- kryterium
- powołanie (funkcja)

Jezus nie bez przyczyny powołał dwunastu uczniów. I to nie dlatego, że tylu akurat mógł ogarnąć, zapamiętać imiona i skutecznie nauczać, ale dlatego, że ta liczba nawiązywała do dwunastu plemion Izraela,  synów Jakuba. Oznaczało to, że Jezus powołując tą a nie inną liczbę uczniów rozpoczyna inaugurację NOWEGO IZRAELA.

Ap. Paweł nie należał do dwunastu, którzy byli z Jezusem podczas ziemskiej misji. Jednak nasz Pan powołał go na apostoła podczas bezpośredniego spotkania w drodze do Damaszku. Apostoł był to więc świadek zmartwychwstałego Jezusa, posiadał Jego autorytet.
To na apostołach i prorokach został zbudowany kościół. Są oni fundamentem budowli, którą wznosimy jako żywe kamienie. Kamieniem węgielnym tej budowli jest oczywiście Jezus Chrystus. Zatem czytelnicy listów pawłowych rozpoznali Boży autorytet kryjący się za nimi nie ze względu na orzeczenie kościoła na ich temat, ale ze względu na to, że jako owce rozpoznali głos Pasterza przemawiającego poprzez słowa Apostoła (1 Tes 2:13). Jezus nie potrzebował aprobaty wierzących gdy wysyłał apostołów na misję. Raczej przemawiali oni z całą mocą i autorytetem. Słowa apostołów nie potrzebują aprobaty kogokolwiek poza Chrystusem by stały się kanoniczne (poselstwem od Boga).

Czy apostołów mamy dziś? Biblijna odpowiedź brzmi: oczywiście, że nie choć wciąż są nurty w kościele mówiące o odrestaurowaniu, odnowieniu lub kontynuacji urzędu apostoła w dzisiejszych czasach. Biblia jednak uczy, że apostołowie położyli fundament i jest to dzieło zakończone – Ef 2:20. Nie kładziemy fundamentu przez cały czas trwania budowli. Prorocy i apostołowie przekazali nam objawienie, które mamy w pełni wystarczające, zakończone i spisane. Na tym fundamencie jest budowany kościół - z  nas wierzących, żywych kamieni.

Ktoś kto twierdzi, że we współczesnych czasach mamy apostołów i proroków twierdzi tym samym, że fundament nie jest zakończony, że mamy spisany Stary Nowy Testament, zaś obecnie mamy przekazywany "Najnowszy Testament".

Nie mamy więc obecnie ani apostołów ani ich następców przekazujących w autorytatywny sposób natchnione objawienie. Ap. Paweł mówiąc o zarządzaniu kościołem wspominał o biskupach, starszych zboru, pastorach. Funkcja apostoła zarezerwowana była natomiast do czasów przekazywania natchnionego objawienia. Apostolskość kościoła, sukcesja apostolska nie polegają na wyznaczaniu kolejnych apostołów, ale wiernym trzymaniu się nauki apostolskiej, którą mamy objawioną w Piśmie Św.

4 komentarze:

 1. Pastor Paweł Bartosik: "Apostolskość kościoła, sukcesja apostolska nie polegają na wyznaczaniu kolejnych apostołów, ale wiernym trzymaniu się nauki apostolskiej, którą mamy objawioną w Piśmie Św."

  PK: O wyznaczeniu następcy jednego z apostołów, a więc o sukcesji apostolskiej, mówią Dzieje Apostolskie. W rozdziale pierwszym mamy opisany wybór Macieja, który uzupełnił grono 12 apostołów.

  PPB: "Zatem czytelnicy listów pawłowych rozpoznali Boży autorytet kryjący się za nimi nie ze względu na orzeczenie kościoła na ich temat, ale ze względu na to, że jako owce rozpoznali głos Pasterza przemawiającego poprzez słowa Apostoła (1 Tes 2:13)."

  PK: Czytasz niedokładnie: 1 Tes 2:13:
  "Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących."

  Skoro "usłyszane", to nie ma tu mowy o Listach.

  PPB: "Słowa apostołów nie potrzebują aprobaty kogokolwiek poza Chrystusem by stały się kanoniczne (poselstwem od Boga)."

  Sw. Paweł uczy czegoś innego:
  "Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia. I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, [by stwierdzili,] czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno." (Ga 2:1-2 BT).

  Apostoł uczynił tak NA SKUTEK otrzymanego objawienia. Chociaż swoją Ewangelię otrzymył bezpośrednio od Chrystusa, przedstawił ją do oceny apostołom.

  OdpowiedzUsuń
 2. 1. Tak, Maciej uzupełnił grono DWUNASTU. Potwierdzasz moje słowa dotyczące wyjątkowości liczby apostołów. Zwróć jeszcze uwagę na kryteria, które musiał spełnić i odpowiedz sobie czy obecnie ktokolwiek je spełnia.

  2. 1 Tes 2:13 mówi o poselstwie apostoła i autorytecie stojącym za jego słowami. Jego słowa - czy to wypowiadane czy pisane - nie potrzebowały ludzkiej aprobaty. Wierzący w Tesalonice nie czekali na decyzję kościoła nt. tego czy Boże Słowo jest Bożym Słowem. Jako owce rozpoznali i przyjęli głos Pasterza.

  3. Czy uważasz, że kościół musiał zatwierdzić autorytet apostołów by Ci mogli mówić i pisać z autorytetem??! Jaki kościół?? Kto go założył? Kto zakładał zbory i wyznaczał przywódców? APOSTOŁOWIE właśnie! Zatem to tożsamość i ranga kościoła wynikała z poselstwa apostołów (przekazujących Boże objawienie), nie odwrotnie.

  Zobacz: Galacjan 1:15 (15) Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, (16) aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi (17) ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.

  4. Do Piotra ap Paweł udał się po TRZECH LATACH i to nie po to by ten zaaprobował jego poselstwo, ale aby się z "nim zapoznać". Ponadto Paweł nie spotkał po trzech latach swej służby żadnych innych apostołów poza Jakubem - bratem Pańskim.

  Galacjan 1:18-19:
  (18) Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego /tylko/ piętnaście dni. (19) Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.

  5. Czy bronisz tezy, że obecnie mamy apostołów lub ludzi mających ten sam autorytet co oni (przekazujących słownie lub ustnie natchnione objawienie)?

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawe rozroznienie pomiedzy urzedem i darem apostola:

  http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?p=142875#142875

  Co Pastor na to?

  -Imperator

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie czytałem, ale jest różnica.

  Apostoł to inne określenie "posłańca", człowieka, który sieje ziarno Bożego Słowa. To jego dar (ewangelista, misjonarz), nie zaś miejsce w hierarchii.

  Czym innym natomiast jest URZĄD apostolski, który wiąże się z położeniem fundamentu, podwalin kościoła Nowego Przymierza.

  OdpowiedzUsuń