sobota, 13 sierpnia 2011

Nie "czy" lecz "dlaczego" Bóg wybiera?

W temacie Bożego wyboru Biblia jest jasna i klarowna. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać nie brzmi: czy Bóg w suwerenny sposób wybrał sobie Lud na własność (Izrael, kościół, proroków, apostołów itd.)? Pismo Św. nie daje nam żadnych wątpliwości, że Bóg w suwerenny sposób powołał Izraela, Mojżesza, Jeremiasza, Daniela, Marię, Szawła itd. do ustanowionych przez Siebie celów. Co więcej - powołał ich - nie pytając o ich opinię, zgodę lecz dając ochotne serce i środki do realizacji Bożego celu.

Pytanie więc brzmi nie czy, lecz dlaczego wybrał akurat tych, a nie innych ludzi? Biblia odpowiada na to pytanie, zarówno w kontekście powołania Izraela, jak i wierzących w kościele:

(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. (7) Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. (8) Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. - 5 Mojżeszowa 7:6-8

(18) Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. - Jakuba 1:18 


Zauważmy więc, że przyczyna wybrania tkwi w Bogu, upodobaniu Jego suwerennej, w pełni wolnej woli, nie zaś w grzeszniku. Wybranie jest przyczyną nawrócenia człowieka, a nie jego rezultatem.