środa, 12 października 2011

Wielki Wybuch, prawda?

Po lewej to neuron, po prawej wszechświat.


"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę" - List do Rzymian 1:19-20