wtorek, 13 grudnia 2011

Do którego Boga jesteś podobny?

Wszyscy wyznawcy monoteistycznych religii pozornie robią to samo: angażują się w kult oraz różne formy nabożeństwa. Tymczasem wyznawcy religii oraz sekt głoszących absolutny monoteizm, wiarę w jednoosobowego boga (np. islam, judaizm, świadkowie Jehowy, ugrupowania badackie i unitariańskie) zaprzeczając różnorodności i wielości Osób w Trójjedynym Bogu czynią coś czego ich bóg nigdy nie robi. Kiedy muzułmanin czci "Allaha" zaś świadek Jehowy "Jehowę" - czynią coś czego ich bóstwa nigdy nie robią! "Allach", "Jehowa", jednoosobowy bóg ściśle monoteistycznych religii nigdy nie oddaje czci komuś innemu ani dla nikogo się nie poświęca (R. A. Smith, Trinity and Reality). Kiedy więc jego wyznawca bije pokłony przed obiektem swojej czci, a więc w momencie, kiedy rzekomo jest najbliżej swojego boga, staje się do niego najbardziej niepodobny! Gdy jednak chrześcijanin czci Jahwe, nie tylko zbliża się do Boga, ale też naśladuje Go, czyniąc to, co czyni Ojciec, Syn i Duch wobec siebie nawzajem (B. Jarmulak, Mahomet czy Chrystus).