czwartek, 15 grudnia 2011

Światopoglądowy nonsens

Przekonanie, że "państwo powinno być neutralne światopoglądowo" to nonsens logiczny. Samo to stwierdzenie to klasyczny światopogląd!