piątek, 16 grudnia 2011

Naśladujmy Boga

Człowiek jest powołany do intymnej więzi, społeczności z drugim człowiekiem (przeciwnej płci) ponieważ Bóg jest intymną społecznością wzajemnie kochających się, oddanych sobie i różniących się od siebie Osób.