środa, 25 stycznia 2012

Niewola wolnomyślicieli

(...) Wolnomyśliciele też czasem myślą, choć wolno im to idzie (...), zdają się trwale przykuci do ciężkiej kuli u nogi, jaką jest materialistyczna koncepcja uniwersum. Wolnomyślicielowi nie wolno kwestionować materialistycznej koncepcji uniwersum. Wolnomyślicielowi nie wolno kwestionować materialistycznego monizmu. Nie wolno mu, na przykład, wierzyć w cuda. (...) My, katolicy, mamy więcej wolności, bo trudno by znaleźć fakt naukowy, którego nie dałoby się jakość dopasować do naszego światopoglądu, podczas gdy materialista nijak nie zdoła umieścić w swoim światopoglądzie nawet maleńkiego i całkiem niepozornego cudu.(...)

G.K. Chesterton, Dla sprawy