piątek, 16 marca 2012

Argumentacja potrzebuje Boga

"Po to, aby ciekawiej nam się rozmawiało, na początek przyjrzyjmy się mojej i twojej przeszłości. Może okazać się to bardzo pomocne zważywszy, że obecnie toczy się ożywiona debata o roli dziedziczenia
i wpływie środowiska. Być może myślisz, że jedyną przyczynę mojej wiary w Boga jest wychowanie i że od samego początku nauczono mnie wiary w Boga. Oczywiście, uważam, że tak nie jest. Nie przeczę, w dzieciństwie rzeczywiście nauczono mnie wierzyć w Boga, ale jestem mocno przekonany, że zanim stałem się dorosłym człowiekiem, zdążyłem już usłyszeć komplet argumentów przeciwko wierze w Niego. I właśnie teraz, usłyszawszy je, jestem jeszcze bardziej gotów wierzyć w Boga. Co więcej, uważam teraz, że cała historia i cywilizacja nie miałyby dla mnie sensu, gdyby nie wiara w Boga. Jest to tak pewne, iż chciałbym postawić tezę, że o ile Bóg nie jest podstawą wszystkiego, to niczemu nie można nadać jakiegokolwiek
znaczenia. Nie potrafię nawet argumentować na rzecz wiary w Niego bez uprzedniego założenia, że On istnieje. Uważam też, że i ty nie możesz argumentować przeciwko wierze w Niego, o ile również wcześniej nie założysz, że On istnieje. Utrzymuję, że dyskutowanie na temat istnienia Boga jest podobne do dyskusji na temat powietrza. Możesz mówić, że powietrze istnieje, a ja, że nie. Ale w czasie dyskusji na ten temat obaj bez przerwy oddychamy. Używając innej ilustracji - Bóg jest tym mocnym fundamentem, na którym muszą stanąć nawet te działa, których zadaniem jest zniszczyć Go doszczętnie. Jednakże jeżeli po usłyszeniu w skrócie historii mojego życia wciąż będziesz myślał, że wiara w Boga jest tylko wypadkową dziedziczenia i wpływu otoczenia, nie będę się więcej sprzeciwiał. Będę jednak starał się przekonać cię, że istnieje pełna harmonia pomiędzy moją wiarą jako dziecka, a moją wiarą jako mężczyzny. Wynika to z faktu, że sam Bóg stanowi moje środowisko. On kierował moimi wczesnymi latami i On również nadał sens mojemu późniejszemu życiu".

Cornelius Van Til, Dlaczego wierzę w Boga, Biblioteka Reformacji w Polsce, Wrocław 2001, s.1-2.