poniedziałek, 19 marca 2012

Wykłady o terapii homoseksualizmu

Komplet wykładów dr J. Nicholosiego nt. terapii reparatywnej męskiego homoseksualizmu.

"Każdy kodeks etyczny psychologa zawiera klauzulę, że terapeuta nie może narzucać klientowi celów terapii. Chodzi zatem o prawo klienta do samostanowienia. A skoro celem klienta jest życie w zgodzie ze swym sumieniem, światopoglądem, zawarcie heteroseksualnego małżeństwa lub jego ocalenie, zapewnienie dzieciom rodziny złożonej z mamy i taty, tym bardziej nie mamy prawa narzucać mu wejścia w gejowski styl życia".