środa, 11 kwietnia 2012

C.S. Lewis o ikonoklazmie

"Dla mnie jednak ich zagrożenie jest bardziej oczywiste. Obrazy Świętego łatwo stają się świętymi obrazami - sacrosanct. Moja idea Boga nie jest boską ideą. Musi być raz po raz kruszona. On sam ją kruszy. On jest wielkim ikonoklastą. Czy nie moglibyśmy nieomal powiedzieć, że to kruszenie jest jednym ze znaków Jego obecności? Wcielenie jest tego najdoskonalszym przykładem; pozostawia wszystkie dotychczasowe wyobrażenia Mesjasza w gruzach. Większość jest "obrażona" przez ikonoklazm; błogosławieni zaś ci, którzy nie są. Jednak ta sama rzecz ma miejsce w naszych prywatnych modlitwach. Cała rzeczywistość jest ikonklastyczna." - C.S. Lewis