sobota, 7 kwietnia 2012

Radości!

Wszystkie kazania w Dziejach Apostolskich posiadają jedno powtarzające się poselstwo: Jezus Chrystus powstał z martwych!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!