środa, 9 maja 2012

Ewangeliczne uduchowianie pojęć

W ewangelicznych środowiskach panuje wiele zamieszania wokół pojęć takich jak kościół, chrzest, sakramenty. Aby zminimalizować znaczenie widzialnego kościoła oraz skuteczności sakramentów wielu ewangelicznych chrześcijan "uduchawia" te pojęcia twierdząc, że odnoszą się one do "niewidzialnego kościoła", niewidzialnego "chrztu w Duchu" itp. Powody takiej hermeneutyki mogą być różne: od awersji wobec rzymskiego katolicyzmu, który przesadnie akcentuje formy ponad treścią do podejrzliwości wobec duchowego oddziaływania widzialnych środków ustanowionych przez Boga.

Poniżej krótkie wyjaśnienie podstawowych biblijnych pojęć:

1. Kiedy nowotestamentowi pisarze nazywają kościół "Ciałem Chrystusa" mają na widzialny (historyczny) kościół: mający widzialnych członków, widzialnych pastorów, widzialne nabożeństwa i widzialne sakramenty.

2. Kiedy Nowy Testament używa słowa "chrzest" zawsze to pojęcie odnosi do rytu wodnego.

3. Kiedy Nowy Testament używa pojęcia "łamanie chleba" zawsze odnosi się ono do społeczności chrześcijan wokół Stołu Pańskiego (komunii).

4. Kiedy Nowy Testament ostrzega przed odpadnięciem od łaski, złamaniem Nowego Przymierza, apostazją - zawsze mówi o realnym, nie zaś hipotetycznym, zagrożeniu dla wszystkich uczestników przymierza. 

5. Kiedy Nowy Testament naucza na temat znaczenia sakramentu chrztu nigdy nie mówi, że służy on jedynie rozpoznaniu statusu chrzczonego. Raczej, podobnie jak małżeństwo, nadaje danej osobie nowy status.