czwartek, 24 maja 2012

Niezależne gałązki

Użyteczność latorośli zależy od trwania w krzewie winnym, od trwania w Chrystusie, który łączy w jedno wszystkie gałązki w jego kościele (Jn 15). Możemy zatem powiedzieć, że nie ma niezależnych gałązek. Dlatego tzw. bezkościelne chrześcijaństwo jest wielkim zagrożeniem dla duszy. Jest szukaniem życiodajnych soków poza krzewem winnym. 

Chrystus karmi nas w swoim kościele, ale jeśli regularnie dajemy dziecku pokarm, a widzimy, że wciąż ma 1.20 m wzrostu to musimy się z nim udać do lekarza. Coś jest nie tak. Jeśli Słowo Boże jest wiernie głoszone, sakramenty są wiernie sprawowane, kościół "oddycha" pod względem wzajemnych więzi, a chrześcijanin nie zmienia swojego myślenia, charakteru, nie uśmierca grzechu, więcej krytykuje niż służy – jest to poważny symptom poważnej duchowej choroby.