czwartek, 24 maja 2012

Stop cenzurze książek chrześcijańskich

Zachęcam do dołączenia do ogólnopolskiego protestu przeciwko cenzurowaniu książek chrześcijańskich. Więcej szczegółów na Facebooku. Poniżej krótko o co chodzi:

Szanowni Państwo,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zapraszamy Was do przyłączenia się do protestu przeciwko wprowadzeniu cenzury prewencyjnej na publikowane w Polsce książki chrześcijańskie.

W ostatnich miesiącach urząd Rzecznika Praw Dziecka (RPD), działając pod wpływem hiperaktywnych środowisk liberalnych psychologów, wystąpił na drogę prawną przeciwko kilku polskim wydawcom książek religijnych. Zaczął on kierować do właściwych miejscowo prokuratur doniesienia przeciwko wydawcom, którzy publikują książki na tematy rodzinno-wychowawcze, bazujące na nauczaniu Pisma Świętego. Bezpośrednią przyczyną zarzutów, jakie postawił on wydawcom, jest publikowanie książek autorów, których opinie nie są zgodne z zapisami polskich ustaw rodzinnych w zakresie fizycznego karcenia dzieci.

Nie wchodząc w dyskusję merytoryczną na temat samego zagadnienia metod dyscyplinowania dzieci w procesie ich wychowania, co jest przecież osobistym wyborem i odpowiedzialnością każdego z rodziców, pragniemy zwrócić uwagę, że RPD uruchomił szalenie niebezpieczną społecznie procedurę wprowadzania cenzury prewencyjnej. Zgodnie z zapisem Art. 54 Konstytucji takie działania są zabronione. Próba ponownej implementacji cenzury książek w naszym kraju musi budzić społeczny sprzeciw i protest.

W związku z tym proponujemy zafundować właściwym urzędom państwowym dużą ilość fizycznych pism (wysłanych jako listy polecone z potwierdzeniem odbioru – koszt 6,05 zł od listu), aby zmusić organa państwa do zajęcia się skandalicznymi praktykami RPD. Proponujemy wysłanie 4 listów: jednego do Rzecznika Praw Dziecka, drugiego do Premiera, trzeciego do Ministra Sprawiedliwości, a czwartek do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Koszt takiego działania nie przekroczy ceny jednego biletu do kina, a może uczynić tak wiele dla naszej wolności. Nie możemy przecież pozwolić, by za kilka miesięcy również Biblia była objęta cenzurą, z uwagi na coraz to nowe przepisy prawa w Polsce.

Nie chcemy powrotu czasów, gdy władze decydowały o wycofywaniu książek z obiegu i paliły je na stosach!

Społeczność na Rzecz Obrony Książek Chrześcijańskich Przed Cenzurą 


List do wydrukowania i wysłania pocztą