sobota, 19 maja 2012

Tylko Pismo czy Tylko Nowy Testament?


W kręgach ewangelicznych dość często mamy do czynienia z zastąpieniem zasady Sola Scriptura inną: Solum Novum Testamentum, która mówi, że to Nowy Testament jest standardem wiary i praktyki chrześcijanina.

Początków wiary chrześcijańskiej szuka się w Ewangelii Mateusza (nie zaś w Księdze Rodzaju) i od niej wielu chrześcijan rozpoczyna kształtowanie teologicznych przekonań. To założenie nie pozostaje neutralne bowiem niesie ze sobą wiele karkołomnych konsekwencji jeśli chodzi o zrozumienie:
-         tego czym jest cała Biblia,
-         czym jest przymierze
-         symboliki biblijnej
-         czym jest kościół, w jaki sposób powinien być zarządzany
-         czym jest i jak powinno wyglądać publiczne nabożeństwo
-         czym są sakramenty
-         jakie jest miejsce dzieci w kościele
-         Dnia Pańskiego w Nowym Przymierzu itp.
-         eschatologię itd.

Bądźmy biblijnymi, nie zaś jedynie nowotestamentowymi (a więc ćwierć-biblijnymi) chrześcijanami.