poniedziałek, 11 czerwca 2012

Siła miłosierdzia

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia innym ponieważ Bóg jest miłosierny dla nas. Musimy być jednak uważni. Miłosierdzie bowiem nie może być bezrefleksyjne ponieważ Boże miłosierdzie nie jest bezrefleksyjne. Kiedy Bóg okazuje nam miłosierdzie nie mówi: „Poczekaj. Znajdę coś w kieszeni. Aaaa... masz. Daję ci”. Niekiedy w taki sposób podchodzimy do miłosierdzia: nie potrafiłem odmówić komuś pomocy, jedzenia, pieniędzy. Tak naprawdę okazaliśmy brak asertywności i słabość, a nie miłosierdzie.

Jednym z największych zagrożeń dla chrześcijan, którzy kierują się miłosierdziem jest zapominanie o jego kontekście.

Psalm 136:13-20
(13) On rozdzielił Morze Czerwone na części, Albowiem na wieki trwa łaska jego! (14) I przeprowadził Izraela środkiem jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego! (15) Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, Albowiem na wieki trwa łaska jego! (16) Prowadził lud swój przez pustynię, Albowiem na wieki trwa łaska jego! (17) Pobił królów wielkich, Albowiem na wieki trwa łaska jego! (18) Zabił potężnych królów, Albowiem na wieki trwa łaska jego! (19) Sychona, króla Amorejczyków, Albowiem na wieki trwa łaska jego! (20) I Oga, króla Baszanu, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

Czytamy takie fragmenty jak ten i niekiedy nasze sympatie są z faraonem, królami, Ogiem królem Baszanu, Syhonem królem Amorejczykjów. Pytamy: co z miłosierdziem dla nich? Jednak Pismo nie uczy nas zadawania takich pytań. Fakt, że je zadajemy pokazuje, że ktoś nauczył nas zadawać niewłaściwe pytania. Jeśli je zadajemy – nie rozumiemy miłosierdzia. Pismo czyni powiązanie między sprawiedliwością, Bożą siłą, potęgą, a miłosierdziem. Miłosierdzie to nie rezygnacja z innych Bożych cech. 

Rozważmy proroctwo o Judaszu i zobaczmy przyczynę  wydania wyroku -
Ps 109:6-16. Bóg nie okazał Judaszowi miłosierdzia ponieważ apostoł sam go nie okazywał. Oczywiście grał bardzo dobrze w grę pt. "Wrzuć dla biednego". Był bardzo "przejęty" faktem, że drogoceny olejek nie został użyty dla dobra ubogich – Jn 12:4-5. Jednak prawdziwa przyczyna była taka, że odkrył iż tzw. pomoc biednym jest znakomitym źródłem zysku. Miał bowiem sakiewkę do której wrzucano pieniądze i korzystał z jej zawartości Jn 12:6. Mówił: miłosierdzie, ale odrzucał okazywanie miłosierdzia. W rezultacie zginął bez miłosierdzia. To wszystko działo się w obecności Pana Jezusa, tego który przynosi miłosierdzie. 

Gdyby ktokolwiek z nas powiedział: Judasz ma rację bo zachęca nas do miłosierdzia – mylibyśmy się. Miłosierdziem nie jest samo wrzucenie pieniędzy do sakiewki. Pytanie brzmi: kto jest jej właścicielem i co zamierza z tą sakiewką zrobić?

Kiedy ktoś prosi nas o pomoc – musimy umieć posługiwać się Bożymi standardami. A Boże standardy są takie: Mt 5:7. oraz Jakuba: Jk 2:13.

Bóg sądzi zgodnie z Jego naturą i charakterem i to oznacza, że jeśli bez miłosierdzia skazuje niemiłosiernych grzeszników na Piekło - nie pogwałca w ten sposób żadnego wewnętrznego standardu. On wyraża w ten sposób swój charakter, a nie pogwałca go. 

Dlatego nie mówimy, że Bóg jest łaskawy pomimo iż jest sprawiedliwy. Nie mówimy, że Bóg jest miłosierny dla swego ludu pomimo faktu, że jest wojownikiem. Mówimy raczej: jest miłosierny dla swego ludu ponieważ jest wojownikiem. Jest łaskawy ponieważ jest sprawiedliwy.