piątek, 3 sierpnia 2012

Jezus Chrystus jest Panem

"Chrystus jest ośrodkiem i siłą Biblii, Kościoła, teologii - i zarazem również humanizmu, rozumu, prawa, kultury. Wszystko musi do Niego powracać, tylko pod Jego opieką może żyć".

Dietrich Bonhoeffer