sobota, 29 września 2012

Bóg jest Panem, nie konkurentem

"Pismo Święte podkreśla suwerenną zwierzchność Boga nad całym widzialnym i niewidzialnym stworzeniem  Hiob dowiedział się tego (Hioba 42:1-6), o czym naucza całe Pismo (Ef 1:11, Iz 45:6), mianowicie, że wszechświat nie jest areną wojny między dwiema siłami znajdującymi się w odwiecznym konflikcie. Bg jest suwerennym Panem. Zło i grzech dzieją się, ponieważ On na nie pozwala, nie są natomiast skutkiem Jego słabości czy niewiedzy. Grzech i zło istnieją zgodnie z Jego wolą dla pewnych celów i przyczyn, które zostały nam mgliście objawione, a ich szczegóły są przed nami zasłonięte (Jn 13:7, Am 3:6). Wszystko, włączając w to grzech i zło, dzieje się z powodu Jego sprawiedliwości (Dz.Ap. 2:23) i służy Jego chwale (Rzym 11:36). A Pan nie musi się nikomu tłumaczyć z tego co robi, a już na pewni nie nam (Rzym 9:20-21)."

Paul Helm, Powołania, Legatio, Włocławek 2006, s.52.