wtorek, 19 lutego 2013

Reformacja jako reforma Kościoła, a nie bunt przeciwko niemu

Reformacja była ruchem reform w zachodnim katolickim chrześcijaństwie, a nie buntem przeciwko niemu. Choć w czasach reformacji istniały pewne ruchy, które kontynuowały różnorakie, rewolucyjne średniowieczne zapędy oraz szerzyły średniowieczne idee oddzielonych i wysoce zdyscyplinowanych pacyfistycznych społeczności, to nie były one częścią ruchu protestanckiego.

Słowo "protestant" pochodzi od łacińskiego "pro", które oznacza "przed" oraz "sto, stare, status", które oznacza "stać". „Protest” oznacza więc "stanąć przed" kimś – bądź to czyniąc pozytywną deklarację, bądź podejmując krytykę. Protestantyzm był zarówno deklaracją skierowaną przeciwko zepsuciu liturgii, życia i doktryny w Zachodnim Kościele, jak i deklaracją na rzecz biblijnego i patrystycznego zrozumienia Kościoła i Chrześcijaństwa.

James B. Jordan