poniedziałek, 25 marca 2013

Być jak Jezus

Śmierć Jezusa na krzyżu jest najlepszym dowodem tego, że Bóg nie chce "abym był sobą".