niedziela, 3 marca 2013

Grób, a nie szpitalne łóżko

Nie rodzimy się na nowo ponieważ nawracamy się do Boga i wierzymy Jemu. Raczej nawracamy się i wierzymy Bogu ponieważ On rodzi nas na nowo.

Narodziny na nowo to Boże dzieło w nas. On daje nam wiarę ponieważ sami z siebie nie jesteśmy w stanie jej "wyprodukować". Jesteśmy duchowo martwi, nie zaś jedynie ranni (Ef 2:1-3). Grzech nas zabił, a nie jedynie pozbawił pewnych możliwości. W naturalnym stanie nie leżymy na szpitalnym łóżku, lecz w grobie. Jedynym ratunkiem dla nas jest Boża łaska, nie zaś Boża pomoc. Nie potrzebujemy koła ratunkowego. Potrzebujemy Ratownika.