czwartek, 13 czerwca 2013

Co jest tematem Pisma Świętego?

Najważniejszym tematem Pisma Świętego jest to, jak dorosnąć, jak stać się człowiekiem dojrzałym. Gdyby w Biblii chodziło tylko o zbawienie człowieka, to 95% Pisma byłaby bezużyteczna. Od przebaczenia grzechów i pojednania z Bogiem wszystko się zaczyna, a nie kończy. Dlatego ogromna część Bożego Słowa mówi o tym, jak żyć w tym życiu i jak czynić świat miejscem miłym dla Boga.