czwartek, 20 czerwca 2013

Propozycja dla zainteresowanych wykładami biblijnymi

Jeśli chciałbyś abym usłużył twojej wspólnocie, społeczności, organizacji serią wykładów (nauczań), to oczywiście istnieje taka możliwość. 

Poniżej przedstawiam zakres możliwych tematów. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z przynajmniej 5-tygodniowym wyprzedzeniem:

1. Biblia jako autorytet (jedność Pisma, wystarczalność i bezbłędność Pisma, jak czytać Pismo Święte itd.)
2. Podstawy chrześcijańskiego światopoglądu
3. Jak bronić wiary? - apologetyka 
4. Misje: jak głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie?
5. Zaangażowanie chrześcijan w świecie (polityka, edukacja, nauka, sztuka)
6. Ewolucjonizm, a Biblia i nauka (interpretacja opisu stworzenia, błędy naukowe)
7. Rodzina i wychowanie dzieci (ojcostwo, rodzicielstwo, wychowanie)
8. Biblijne podstawy edukacji chrześcijańskiej: dlaczego jest ważna, na czym polega, praktyczne porady jak uczyć dzieci w chrześcijański sposób
9. Nauczanie dla mężczyzn (biblijna męskość: w rodzinie, w Kościele, w społeczeństwie)
10. Droga do szczęśliwego, biblijnego małżeństwa
11. Zakładanie Kościoła
12. Życie Kościoła (wspólnota, nabożeństwo, zarządzanie, sakramenty...)
13. Jedność i podziały w Kościele (ewangelicyzm, ewangelikalizm, charyzmatyzm, katolicyzm...)
14. Homoseksualizm, gender, feminizm, LGBTQ (Biblia, kultura, publiczna debata, granice wolności) z chrześcijańskiej perspektywy
15. Biblijna etyka (aborcja, antykoncepcja, kara śmierci, eutanazja)
16. Podstawy eschatologii: co nas czeka w przyszłości zgodnie z proroctwami biblijnymi?
17. Podejście do pracy i pieniędzy
18. Serie: Siedem grzechów głównych, Dekalog, Kazanie na Górze, Księga Rodzaju 1-3
19. Księgi biblijne
20. Reformacja - geneza, główne tezy, skutki, protestantyzm dziś
21. Ruch charyzmatyczny, a Pismo Święte: języki, proroctwa, uzdrowienia
22. Przymierze, Kościół a Izrael, relacja Starego do Nowego Testamentu
23. Świeckie państwo vs. religijne państwo? 
24. Rola ojca w rodzinie
25. Jak udowodnić istnienie Boga?

W sprawie szczegółów proszę pisać (bartosik7@gmail.com) lub dzwonić: 605 282 417