sobota, 13 lipca 2013

Od Ogrodu do Miasta

Bóg stwarza świat i po każdym dniu stworzenia spogląda na Swoje dzieło i nazywa je "dobrym". Mimo tego nie zatrzymuje się, ale napełnia świat i porządkuje go. Nazywa ziemię czymś "dobrymi", ale napełnia ją kolejnym dobrem: roślinnością i zwierzętami. Nazywa wody czymś "dobrym", ale napełnia je rybami i potworami morskimi, które również nazywa dobrymi. 

Bóg ocenia swoją pracę jako dobrą, ale nie stoi w miejscu. Ulepsza świat. Zmienia go z chwały w chwałę. Coś dobrego czyni lepszym. Jako nosiciele Bożego obrazu jesteśmy powołani do naśladowania Stwórcy. Cały czas mamy ulepszać nasze dzieła, nasze rodziny, pracę, Kościoły, nabożeństwa, oprogramowania, sposób wydobywania ropy, komunikacji itd. Mamy zdążać z chwały w chwałę. Mamy czynić świat chwalebniejszym miejscem.  Rozwój jest dobry ponieważ Biblia jest księgą o rozwoju. Jej historia zaczyna się w Ogrodzie (Rdz 2-3), a kończy w chwalebnym Mieście - Nowym Jeruzalem (Obj 21-22). To było powołanie Adama: czynić świat dojrzalszym miejscem, przekształcać go na wzór Ogrodu. Sam miał stawać się w ten sposób dojrzalszym człowiekiem. To również nasze powołanie.