wtorek, 23 lipca 2013

Opis stworzenia jest ważniejszy od premilenializmu dyspensacyjnego

Biblia naucza, że świat objawia Boga, tak jak dzieło artysty mówi coś na na temat jego twórcy. Świat jest obrazem, symbolem rzeczywistości duchowej. Jeśli chcemy czegoś dowiedzieć się na temat owej rzeczywistości, musimy baczniej przyglądać się opisowi stworzenia. Bóg w początkowych rozdziałach Biblii chce nam powiedzieć dużo więcej niż tylko „Ja stworzyłem świat”. Dlatego tak ważna jest znajomość: kolejności stworzenia, wyglądu stworzonego świata oraz Ogrodu Eden, powołania Adama i Ewy, opisu kuszenia i upadku, symboliki wygnania rodziców ludzkości po upadku na wschód, znaczenia cherubów i płomienistego miecza, strzegących wejścia do ogrodu itd. Te rzeczy ustanawiają fundamenty i schematy dla dalszej części Pisma. Nawiązanie do nich pojawia się wielokrotnie w Starym i Nowym Testamencie (np. kolejność ofiar, wystrój Namiotu Zgromadzenia i Świątyni, schemat chrześcijańskiego nabożeństwa, architektura średniowiecznych katedr itd.) Znajomość pierwszych trzech rozdziałów Biblii jest dużo ważniejsza niż znajomość założeń pretrybulacjonizmu lub premilenializmu dyspensacyjnego.